Products & Services

Cá tra phi lê được cắt tỉa cẩn thận không dùng hóa chất

Cá tra phi lê được cắt tỉa cẩn thận không dùng hóa chất

Cá tra phi lê chưa cắt tỉa tự nhiên không chứa hóa chất

Cá tra phi lê chưa cắt tỉa tự nhiên không chứa hóa chất

Contact us directly