Contact Us

KCN Thanh Hải, Phan Rang, Thành Phố Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Address

dnquoctuan@thongthuanseafood.com
Email address

090 3522797
Phone