Products & Services

Cá tra phi lê được cắt tỉa cẩn thận không dùng hóa chất

Cá tra phi lê được cắt tỉa cẩn thận không dùng hóa chất

Cá tra phi lê chưa cắt tỉa tự nhiên không chứa hóa chất

Cá tra phi lê chưa cắt tỉa tự nhiên không chứa hóa chất

Tôm PD nguyên liệu

Tôm PD nguyên liệu

Tôm ướp PD nguyên liệu

Tôm ướp PD nguyên liệu

Contact us directly